Przejdź na koniec
Mapa gmin

Kalendarz

Najbliższe wydarzenia:

reklama reklama

Działania projektowe:

Szkolenia
Szkolenia online

„Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej”

 

Źródło dofinansowania: 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lider Projektu: Fundacja Rozwoju Regionów

Partner Projektu: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP 

Zasięg: województwo Małopolskie. 

Okres realizacji Projektu: 23.06.2019 – 22.06.2022

Koszt całkowity realizacji Projektu to 6.200.125 zł

Kwota dofinasowania Projektu: 5.270.106,25 zł

Cel główny Projektu:         

Celem projektu jest, wsparcie aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorstw, działających w branży przemysłu czasu wolnego w miejscowościach uzdrowiskowych regionu oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski, jako marki gospodarczej w zakresie turystyki uzdrowiskowej, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym.

Uczestnicy Projektu:

Projekt skierowany jest do MŚP działających w branży przemysłu czasu wolnego z terenu Województwa Małopolskiego prowadzących działalność na terenie gmin uzdrowiskowych Małopolski m.in. do hoteli/pensjonatów i innych miejsc zakwaterowania, ośrodków SPA, przedsiębiorstw agroturystycznych, przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu sportu i rekreacji, kultury i gastronomii. Beneficjentami Projektu będą̨ przedsiębiorcy z wszystkich gmin uzdrowiskowych Województwa Małopolskiego.

Do Projektu rekrutowani będą przedsiębiorcy z branży MŚP mający siedzibę̨ lub oddział (weryfikacja na podstawie CEiDG lub KRS) lub prowadzący działalność na terenie województwa Małopolskiego oraz świadczący usługi w branży przemysłu czasu wolnego z 8 gmin uzdrowiskowych Małopolski (weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu rekrutacyjnym). Rekrutowane do projektu MŚP będą̨ posiadać, ze względu na specyfikę branży, strategię/plan rozwoju pozyskania klientów z rynków z zewnętrznych.

W ramach Projektu realizowane będą działania w zakresie:

  • promocji oferty gospodarczej regionu w zakresie turystyki uzdrowiskowej,
  • wsparcia małopolskich MŚP z branży przemysłu czasu wolnego prowadzących działalność w miejscowościach uzdrowiskowych regionu w ekspansji na rynki zewnętrzne
  • wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie w miejscowościach uzdrowiskowych.

 Działania realizowane w 3-letnim Projekcie to:

  1. Organizacja Międzynarodowych Targów Turystyki Uzdrowiskowej w Małopolsce. 
  2. Promocja oferty turystycznej MŚP przy pomocy innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych.
  3. Promocja oferty turystycznej regionu w telewizji, radiu i Internecie oraz w formie tradycyjnej (materiały promocyjne, drukowane) 
  4. Wyjazdy delegacji na międzynarodowe targi turystyczne 
  5. Baza możliwości inwestycyjnych 
  6. Warsztaty dla MŚP 

Kierownik Projektu: Przemysław Zaremba, mail: pzaremba@f-rr.org

 

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.